Đất và phân trồng rau

Showing all 4 results

Giá thể nền hữu cơ GT 05 Thành phần: Hữu cơ (OM): 44 % Đạm (N): 1,2 % Lân (P2O5): 0,8 % Kali (K2O): 0,7 % Trung, vi lượng và các phụ gia khác
70.000
Add to cart
Compare
Giá thể TN.1 – Đất trồng rau sạch TN.1 Thành phần: – Hữu cơ chất lượng cao – chất giữ ẩm – Các khoáng chất dinh dưỡng khoáng: đa, trung, vi lượng
60.000
Add to cart
Compare
Phân hữu cơ vi sinh gà GREEN LIFE: Thành phần: * Hữu cơ……………………………………………………………….20% * N (Nito)………………………………………………………………..1% * P2O5 (Phốt pho)…………………………………………………..1% * K2O (Kali)…………………………………………………………….1% * CaO (Canxi)…………………………………………………………3% * Độ ẩm………………………………………………………………….30% * Streptomyces spp……………………………………………….1×106 CFU/g * Backillus spp………………………………………………………1×106 CFU/g * Azotobacter spp………………………………………………….1×106 CFU/g * Saccharomyces spp……………………………………………1×106 CFU/g * Tricoderma spp……………………………………………………1×106 CFU/g Và các chủng vi sinh có lợi khác như: Penicilium spp, Pseudomonas spp, Lactobacilus spp)
40.000
Add to cart
Compare
Đất trồng rau Tribat: Thành phần: – Chất hữu cơ: 24,91% – Hàm lượng mùn: 14,45% – N tổng số: 0,90% – K20 tổng số: 0,73% – PH: 5,8 – 6,5 – CEC: 44,69 meq/ 100g – Các trung, vi lượng bao gồm: Mg, Mn, Zn, B, Cu, Mo sắt dạng chelate – Tỷ lệ còn lại là các cấp hạt khác nhau
65.000
Add to cart
Compare

Showing all 4 results