Giàn trồng rau sạch

Showing 17–26 of 26 results

Thông tin sản phẩm: – Kích thước dài 3m x 1,5m, cao 0,8m ( gồm 8 ống nhựa chuyên dụng ). – Số lượng cây trồng 196 cây. – Năng suất khoảng 18-22kg/vụ. – Chất liệu ống nhựa chuyên dụng được nhập khẩu từ Thái Lan có thể sử dụng hơn 20 năm. – Giàn được làm bằng sắt không rỉ, độ bền cao. – Giá bao gồm bồn nước và máy bơm, các thiết bị phụ kiện vận hành liên quan, máy che, cấp thoát nước… – Giá trên chưa bao gồm hạt giống và dinh dưỡng lắp đặt.
8.500.000
Add to cart
Compare
Thông tin sản phẩm: – Kích thước dài 4,5m x 1,5m, cao 0,8m ( gồm 8 ống nhựa chuyên dụng). – Số lượng cây trồng 288 cây. – Năng suất khoảng 22-24kg/ vụ. – Chất liệu ống nhựa chuyên dụng được nhập khẩu từ Thái Lan có thể sử dụng hơn 20 năm. – Giàn được làm bằng sắt không rỉ, độ bền cao. – Giá bao gồm bồn nước và máy bơm, các thiết bị phụ kiện vận hành liên quan, máy che, cấp thoát nước… – Giá trên chưa bao gồm hạt giống và dinh dưỡng lắp đặt.
11.400.000
Add to cart
Compare
Thông tin sản phẩm: – Kích thước dài 6m x 1,5m, cao 0,8m ( gồm 8 ống nhựa chuyên dụng dài 6m ). – Số lượng cây trồng 384 cây. – Năng suất khoảng 38-42kg/ vụ. – Chất liệu ống nhựa chuyên dụng được nhập khẩu từ Thái Lan có thể sử dụng hơn 20 năm. – Giàn được làm bằng sắt không rỉ, độ bền cao. – Giá bao gồm bồn nước và máy bơm, các thiết bị phụ kiện vận hành liên quan, máy che, cấp thoát nước… – Giá trên chưa bao gồm hạt giống và dinh dưỡng lắp đặt.
13.500.000
Add to cart
Compare
Thông tin sản phẩm: – Kích thước dài 4,5m x 1m, cao 0,8m ( gồm 6 ống nhựa chuyên dụng dài 4,5m ). – Số lượng cây trồng 216 cây. – Năng suất khoảng 20-25kg/ vụ. – Chất liệu ống nhựa chuyên dụng được nhập khẩu từ Thái Lan có thể sử dụng hơn 20 năm. – Giàn được làm bằng sắt không rỉ, độ bền cao. – Giá bao gồm bồn nước và máy bơm, các thiết bị phụ kiện vận hành liên quan, máy che, cấp thoát nước… – Giá trên chưa bao gồm hạt giống và dinh dưỡng lắp đặt.
8.900.000
Add to cart
Compare
Thông tin sản phẩm: – Kích thước dài 1m x 1,5m, cao 0,8m ( gồm 5 ống nhựa chuyên dụng). – Số lượng cây trồng 72 cây, năng suất 5-7kg/vụ. – Giàn được làm bằng sắt không rỉ, độ bền cao, chất liệu ống nhựa chuyên dụng được nhập khẩu từ Thái Lan có thể sử dụng hơn 20 năm. – Giá bao gồm bồn nước 90L và máy bơm, các thiết bị phụ kiện vận hành liên quan, máy che, cấp thoát nước… – Giá trên chưa bao gồm hạt giống và dinh dưỡng lắp đặt.
4.500.000
Add to cart
Compare
Thông tin sản phẩm: – Kích thước dài 2m x 1m, cao 0,8m ( gồm 6 ống nhựa chuyên dụng ). – Số lượng cây trồng 96 cây. – Năng suất khoảng 8-12kg/vụ. – Chất liệu ống nhựa chuyên dụng được nhập khẩu từ Thái Lan có thể sử dụng hơn 20 năm. – Giàn được làm bằng sắt không rỉ, độ bền cao. – Giá bao gồm bồn nước 90L và máy bơm 2500, các thiết bị phụ kiện vận hành liên quan, máy che, cấp thoát nước… – Giá trên chưa bao gồm hạt giống và dinh dưỡng lắp đặt.
5.600.000
Add to cart
Compare
Thông tin sản phẩm: – Kích thước dài 3m x 1m, cao 0,8m ( gồm 6 ống nhựa chuyên dụng dài 3m ). – Số lượng cây trồng 144 cây. – Năng suất khoảng 12-16 kg/vụ. – Chất liệu ống nhựa chuyên dụng được nhập khẩu từ Thái Lan có thể sử dụng hơn 20 năm. – Giàn được làm bằng sắt không rỉ, độ bền cao. – Giá bao gồm bồn nước và máy bơm, các thiết bị phụ kiện vận hành liên quan, máy che, cấp thoát nước… – Giá trên chưa bao gồm hạt giống và dinh dưỡng lắp đặt.
6.700.000
Add to cart
Compare
Thông tin sản phẩm: – Kích thước dài 6m x 1m, cao 0,8m (gồm 6 ống nhựa chuyên dụng). – Số lượng cây trồng 288 cây. – Năng suất khoảng 22-24kg/ vụ. – Chất liệu ống nhựa chuyên dụng được nhập khẩu từ Thái Lan có thể sử dụng hơn 20 năm. – Giàn được làm bằng sắt không rỉ, độ bền cao. – Giá bao gồm bồn nước và máy bơm, các thiết bị phụ kiện vận hành liên quan, máy che, cấp thoát nước… – Giá trên chưa bao gồm hạt giống và dinh dưỡng lắp đặt.
11.700.000
Add to cart
Compare
Thông tin sản phẩm: – Kích thước 0,8 x 1,2 m. – Số lượng cây trồng 48 cây. – Năng suất khoảng 4-6kg/ vụ. – Chất liệu ống nhựa chuyên dụng được nhập khẩu từ Thái Lan có thể sử dụng hơn 20 năm. – Giàn được làm bằng sắt không rỉ, độ bền cao. – Giá bao gồm bồn nước và máy bơm, các thiết bị phụ kiện vận hành liên quan. – Giá chưa bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển và dinh dưỡng cây con.
3.200.000
Add to cart
Compare
Thông tin sản phẩm: – Kích thươc 0,5 x 1,2 m. – Số lượng cây trồng 48 cây. – Năng suất khoảng 4-6 kg/vụ. – Giá bao gồm các thiết bị liên quan : bồn nước 60L, máy bơm  2500 và các phụ kiện vận hành liên quan: cấp nước , thoát nước. – Giá chưa bao gồm chi phí lấp đặt và dinh dưỡng, cây con..
3.200.000
Add to cart
Compare

Showing 17–26 of 26 results