phan-huu-co-vi-sinh-ga-2

Phân hữu cơ vi sinh gà GREEN LIFE

Phân hữu cơ vi sinh gà GREEN LIFE:
Thành phần:
* Hữu cơ……………………………………………………………….20%
* N (Nito)………………………………………………………………..1%
* P2O5 (Phốt pho)…………………………………………………..1%
* K2O (Kali)…………………………………………………………….1%
* CaO (Canxi)…………………………………………………………3%
* Độ ẩm………………………………………………………………….30%
* Streptomyces spp……………………………………………….1×106 CFU/g
* Backillus spp………………………………………………………1×106 CFU/g
* Azotobacter spp………………………………………………….1×106 CFU/g
* Saccharomyces spp……………………………………………1×106 CFU/g
* Tricoderma spp……………………………………………………1×106 CFU/g
Và các chủng vi sinh có lợi khác như: Penicilium spp, Pseudomonas spp, Lactobacilus spp)

40.000