gia-the-gt05-3

Giá thể nền hữu cơ GT05

Giá thể nền hữu cơ GT 05
Thành phần:
Hữu cơ (OM): 44 %
Đạm (N): 1,2 %
Lân (P2O5): 0,8 %
Kali (K2O): 0,7 %
Trung, vi lượng và các phụ gia khác

70.000