gia-the-tn1-2

Giá thể TN.1

Giá thể TN.1 – Đất trồng rau sạch TN.1
Thành phần:
– Hữu cơ chất lượng cao
– chất giữ ẩm
– Các khoáng chất dinh dưỡng khoáng: đa, trung, vi lượng

60.000