he-thong-tuoi-nho-giot

Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động

Một hệ thống tưới nhỏ giọt hoàn chỉnh bao gồm :
– Máy bơm.
– Bộ điều khiển trung tâm.
– Vòi tưới nhỏ giọt bù áp.
– Đầu đỡ nhỏ giọt.
– Đồng hồ hẹn giờ tự động.
– Ống PE 16.
– Dây 6mm.
– Bộ lọc máy bơm.